1. Trường hợp được bảo hành

 • Đối với sản phẩm bảo hành bằng hóa đơn: Khách hàng xuất trình được Hóa đơn mua hàng của sản phẩm để chứng minh sản phẩm đã được mua tại cửa hàng của chúng tôi. Trường hợp khách hàng không xuất trình được Hóa đơn mua hàng của sản phẩm, chúng tôi có thể hỗ trợ kiểm tra trên hệ thống của chúng tôi thông qua số điện thoại hoặc email nếu khách hàng đã cung cấp đầy đủ ở lần mua sản phẩm trước đó.
 • Đối với sản phẩm bảo hành bằng tem: Tem bảo hành của Halo Việt còn nguyên vẹn, không chắp vá, không bị gạch xóa, sửa chữa hay bôi bẩn.
 • Sản phẩm thuộc danh mục được bảo hành từ Halo Việt.
 • Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do Nhà sản xuất.
 • Thời hạn bảo hành trên phiếu bảo hành của Nhà sản xuất hoặc Đơn vị phân phối vẫn còn hiệu lực. Trường hợp Nhà sản xuất hoặc Đơn vị phân phối không bảo hành, chúng tôi sẽ căn cứ theo thời gian mua sản phẩm của quý khách để áp dụng duy nhất hình thức Bảo hành tại cửa hàng cho sản phẩm đó.
 • Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn, không chắp vá, không bị gạch xóa, sửa chữa hay bôi bẩn.
 • Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: Mã sản phẩm, số seri, ngày sản xuất, tên khách hàng sử dụng, địa chỉ, ngày mua (đối với các sản phẩm không áp dụng Bảo hành điện tử).
 • Tem bảo hành và tem niêm phong (nếu có) của Nhà sản xuất hoặc Đơn vị phân phối trên sản phẩm còn nguyên vẹn.

2. Trường hợp không được bảo hành

 • Đối với sản phẩm bảo hành bằng hóa đơn: Khách hàng không xuất trình được hoặc làm hư hỏng Hóa đơn mua hàng của sản phẩm hay không cung cấp được thông tin để chứng minh sản phẩm đã được mua tại cửa hàng của chúng tôi.
 • Đối với sản phẩm bảo hành bằng tem: Sản phẩm không có tem bảo hành của Halo Việt hay tem bảo hành không còn nguyên vẹn, bị rách, chắp vá, bị gạch xóa, sửa chữa hay bôi bẩn.
 • Sản phẩm không thuộc danh mục được bảo hành từ Halo Việt như: Cường lực & Dán màn hình, Ốp lưng & Bao da.
 • Sản phẩm không thỏa mãn một trong những điều kiện bảo hành ở mục 1 của chính sách bảo hành.
 • Số series, model sản phẩm không khớp với Phiếu bảo hành.
 • Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm;
 • Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng, lỗi hư hỏng không nằm trong phạm vi bảo hành của Nhà sản xuất hoặc Đơn vị phân phối và lỗi hư hỏng do nguyên nhân khách quan khác.

3. Hình thức bảo hành

 • Bảo hành tại cửa hàng: Từ 7 ngày đến 1 tháng (tùy theo từng sản phẩm). Khách hàng sẽ được đổi sang 1 sản phẩm mới cùng loại ngay khi chúng tôi kiểm tra sản phẩm thỏa mãn điều kiện bảo hành ở mục 1 của chính sách bảo hành. Trường hợp sản phẩm đó hết hàng hoặc bỏ mẫu, chúng tôi sẽ hỗ trợ đổi sang 1 sản phẩm tương tự cho quý khách. Cửa hàng sẽ trả lại phần chênh lệch nếu sản phẩm tương tự có giá trị thấp hơn giá trị tại thời điểm quý khách mua sản phẩm đó. Ngược lại, quý khách sẽ phải chi trả thêm phần chênh lệch nếu sản phẩm tương tự có giá trị cao hơn giá trị tại thời điểm quý khách mua sản phẩm đó.
 • Bảo hành tại đại lý: Nếu sản phẩm hết thời gian bảo hành tại cửa hàng thì áp dụng theo chính sách bảo hành của đại lý. Quý khách vui lòng mang sản phẩm đến cửa hàng Halo Việt nhờ chúng tôi tiếp nhận thông tin bảo hành. Chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng điền thông tin vào Phiếu tiếp nhận bảo hành và sẽ hỗ trợ khách hàng gửi sản phẩm về đại lý để kiểm tra và bảo hành. Thời gian nhận lại sản phẩm được sửa chữa hoặc đổi mới sẽ theo quy định của đại lý. Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng đến cửa hàng Halo Việt nhận lại sản phẩm ngay khi sản phẩm được bảo hành xong. Khách hàng phải xuất trình Phiếu tiếp nhận bảo hành để chúng tôi kiểm tra và xác nhận đúng thông tin trả sản phẩm. Trường hợp không xuất trình được hoặc làm hư hỏng Phiếu tiếp nhận bảo hành, chúng tôi sẽ sẽ không giải quyết mọi trường hợp trả sản phẩm cho quý khách.
 • Bảo hành hàng nhập khẩu: Nếu sản phẩm là hàng nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài và hết thời gian bảo hành tại cửa hàng thì áp dụng theo chính sách bảo hành hàng nhập khẩu. Quý khách vui lòng mang sản phẩm đến cửa hàng Halo Việt nhờ chúng tôi tiếp nhận thông tin bảo hành. Chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng điền thông tin vào Phiếu tiếp nhận bảo hành và sẽ hỗ trợ khách hàng gửi sản phẩm về Đơn vị phân phối để kiểm tra và bảo hành. Thời gian nhận lại sản phẩm được sửa chữa hoặc đổi mới sẽ theo quy định của Đơn vị phân phối. Quý khách lưu ý, đối với hàng nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài, thời gian bảo hành có thể kéo dài và quý khách sẽ phải chi trả phí vận chuyển về Đơn vị phân phối bảo hành. Ví dụ: Nhóm đồng hồ Casio, chúng tôi phải gửi sản phẩm về Đơn vị phân phối tại Nhật Bản để bảo hành. Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng đến cửa hàng Halo Việt nhận lại sản phẩm ngay khi sản phẩm được bảo hành xong. Khách hàng phải xuất trình Phiếu tiếp nhận bảo hành để chúng tôi kiểm tra và xác nhận đúng thông tin trả sản phẩm. Trường hợp không xuất trình được hoặc làm hư hỏng Phiếu tiếp nhận bảo hành, chúng tôi sẽ sẽ không giải quyết mọi trường hợp trả sản phẩm cho quý khách.
 • Bảo hành chính hãng: Nếu sản phẩm là hàng chính hãng và hết thời gian bảo hành tại cửa hàng thì áp dụng theo chính sách bảo hành của Nhà sản xuất hoặc Đơn vị phân phối. Khách hàng có thể tự đến các trung tâm bảo hành của Nhà sản xuất hoặc Đơn vị phân phối để bảo hành hoặc mang đến cửa hàng Halo Việt nhờ chúng tôi tiếp nhận thông tin bảo hành. Chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng điền thông tin vào Phiếu tiếp nhận bảo hành và sẽ hỗ trợ khách hàng gửi sản phẩm về Nhà sản xuất hoặc Đơn vị phân phối để kiểm tra và bảo hành. Thời gian nhận lại sản phẩm được sửa chữa hoặc đổi mới sẽ theo quy định của Nhà sản xuất hoặc Đơn vị phân phối. Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng đến cửa hàng Halo Việt nhận lại sản phẩm ngay khi sản phẩm được bảo hành xong. Khách hàng phải xuất trình Phiếu tiếp nhận bảo hành để chúng tôi kiểm tra và xác nhận đúng thông tin trả sản phẩm. Trường hợp không xuất trình được hoặc làm hư hỏng Phiếu tiếp nhận bảo hành, chúng tôi sẽ sẽ không giải quyết mọi trường hợp trả sản phẩm cho quý khách.